Lesson of worth 2 - Jane Fonda: Hãy xem video này vì bạn thực sự xứng đáng.

Làm thế nào bạn có thể tin rằng bạn là người đáng giá khi thế giới nói với bạn khác? Làm sao bạn có thể là chính mình khi mọi người đều muốn bạn trở thành người khác? Điều quan trọng không phải là bạn đến từ đâu mà là bạn sẽ đi đâu, chỉ được hướng dẫn bởi những gì bạn tin tưởng. Hãy là chính mình, không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Chỉ khi đó, bạn có thể tự hỏi mình câu hỏi hàng trăm lần, câu trả lời sẽ ở đó, không thay đổi: có. Bạn xứng đáng nó. Muốn Jane Fonda tự kể cho bạn nghe? Xem video của cô ấy.

Jane Fonda

“ Cách duy nhất để thực sự tồn tại là không có sự thỏa hiệp. ”

- Jane Fonda