Điều khoản sử dụng Xếp hạng và đánh giá của khách hàng

Các Điều khoản & Điều kiện chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ Xếp hạng và Đánh giá của khách hàng ("Dịch vụ CRR") được cung cấp bởi L'Oreal Paris, hoạt động thông qua bộ phận giao dịch trên trang web của chúng tôi. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ CRR nếu bạn là nhân viên của L'Oreal Paris hoặc bất kỳ công ty liên kết nào.

1. Các điều kiện chung

Bằng cách đăng bài đánh giá trên Trang web, bạn biểu thị và đảm bảo rằng:

đánh giá của bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng của Trang web và tuân thủ với các Điều khoản & Điều kiện;
bạn là tác giả của bài đánh giá, bạn không ăn cắp danh tính của người khác và bạn không sử dụng địa chỉ email sai hoặc gây hiểu lầm về nguồn gốc của bài đánh giá của bạn;
đánh giá của bạn là bản gốc và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;
tất cả nội dung bạn đăng là trung thực và chính xác.

Hơn nữa bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn sẽ không gửi bất kỳ nội dung nào:

có nhận dạng bạn với những người tiêu dùng khác (vì vậy vui lòng không sử dụng tên đầy đủ của bạn mà thay vào đó chỉ sử dụng tên hoặc “biệt danh”);
chứa bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả giá cả) về L'Oreal Paris các đối thủ cạnh tranh hoặc sản phẩm của họ (cụ thể là các nhà sản xuất và / hoặc nhà phân phối và / hoặc nhà bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp khác);
không liên quan đến mục đích đánh giá các sản phẩm được liệt kê trên Trang web;
mà bạn sẽ nhận được bất kỳ đền bù nào hoặc lợi ích bằng tiền từ bất kỳ bên thứ ba nào hoặc có thể được hiểu là một quảng cáo hoặc gợi ý mua hàng (sẽ bao gồm bất kỳ nội dung nào hướng doanh nghiệp khỏi L'Oreal Paris);
bao gồm bất kỳ thông tin nào tham chiếu các trang web khác, địa chỉ URL, địa chỉ email, thông tin liên hệ hoặc số điện thoại;
có chứa bất kỳ tập tin hoặc hướng dẫn nào về cách tạo, vi-rút máy tính hoặc các chương trình hoặc tệp máy tính có khả năng gây hại hoặc làm hỏng.

L'Oreal Paris bảo lưu giới hạn phù hợp hoặc đình chỉ quyền truy cập đối với bất kỳ người dùng nào vi phạm Điều khoản Sử dụng này và từ chối đăng, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nhận xét nào L'Oreal Paris cho là vi phạm các Điều khoản & Điều kiện, theo quy định riêng. Ngoài ra, chúng tôi còn có quyền không công bố:

nội dung trùng lặp;
đánh giá trống;
đánh giá bằng ngôn ngữ mà không phải Tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
bất kỳ nội dung khó hiểu nào (chẳng hạn như nội dung chứa các ký tự ngẫu nhiên và chuỗi từ vô nghĩa).

L'Oreal Paris không thể đảm bảo rằng bạn sẽ có thể chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào bạn đã gửi. Trước khi được đăng, mọi xếp hạng và nhận xét bằng văn bản sẽ được xem xét để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Đánh giá và nhận xét bằng văn bản thông thường sẽ được đăng tải trong Website, mạng xã hội hoặc Trang bán hàng chính hãng của L'Oreal Paris. 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions" }

2. Thông tin cá nhân

Bằng việc cung cấp địa chỉ email của bạn liên quan đến việc xếp hạng và đánh giá, bạn đồng ý rằng L'Oreal Paris và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể liên hệ với bạn thông qua địa chỉ email về đánh giá của bạn cho các mục đích tìm kiếm thương mại nếu bạn đồng ý.  
Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions" }

3. Sở hữu trí tuệ

Đối với bất kỳ bài đánh giá nào bạn đăng, bạn cấp cho L'Oreal Paris quyền miễn phí bản quyền, không thể hủy ngang, không độc quyền, trên toàn thế giới và trong thời hạn pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của nước Pháp và luật nước ngoài cũng như các công ước quốc tế (bao gồm bất kỳ các quy định bổ sung hoặc sửa đổi tiếp theo) giấy phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, phóng tác, chỉnh sửa, phân phối, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ đó, đưa vào các tác phẩm khác, phân phối và khai thác nội dung đó và / hoặc kết hợp các nội dung đó vào bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào. Theo đây, bạn xác nhận rằng L'Oreal Paris có thể dịch và công bố bài đánh giá của bạn trên các trang mạng xã hội của chúng tôi và [trên bất kỳ phiên bản nước ngoài nào của trang web của chúng tôi]. Do đó, bạn được khuyến cáo rằng bất kỳ ấn phẩm nào như vậy có thể bao gồm tên (hoặc biệt hiệu như được đề xuất ở đây) mà bạn đã sử dụng để đăng bài đánh giá của mình.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions" }

4. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về bất kỳ sản phẩm L'Oreal Paris nào và ứng dụng của chúng, vui lòng liên hệ với chúng tôi L'Oreal Paris vào Fanpage. L'Oreal Paris có quyền giới thiệu bài đánh giá của bạn đến Mạng xã hội L'Oreal Paris/Cửa hàng chính hãng hơn là đăng tại website nếu được tin rằng bài đánh giá của bạn sẽ được xử lý tốt hơn theo cách này.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/consumer-ratings-and-reviews-terms-of-conditions", "name": "Điều khoản sử dụng Xếp hạng và đánh giá của khách hàng" } } ] }