Các dự án ​​của chúng tôi

Các chương trình địa phương của chúng tôi nhằm tôn vinh và hỗ trợ phụ nữ tại L’Oréal Paris, chúng tôi tin rằng mọi phụ nữ đều xứng đáng. Thông qua các chương trình từ thiện mà phụ nữ xứng đáng và tất cả xứng đáng được triển khai tại địa phương, chúng tôi muốn khuyến khích phụ nữ tự hào về con người của họ và những gì họ làm.
Brand Section Local Initiatives Image 1

Woman of Worth -  Tôn vinh vẻ đẹp của sự cho đi

Chương trình Women of Worth được thành lập vào năm 2005 để ghi nhận những thành tựu của những phụ nữ thể hiện các giá trị của L'Oréal Paris: những phụ nữ nâng cao giá trị bản thân của người khác và tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của họ. Mỗi năm, tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico, mười phụ nữ phi thường và các tổ chức phi lợi nhuận của họ được chọn từ hàng nghìn đề cử và được vinh danh vì tác động của họ trong nhiều hoạt động từ thiện. Tại Hoa Kỳ, mỗi Người được trao tặng 10.000 đô la để hỗ trợ hoạt động cá nhân của cô ấy. Ngoài ra, một Phụ nữ xứng đáng được tôn vinh (và nguyên nhân của cô ấy) được công chúng lựa chọn thông qua bỏ phiếu trực tuyến và được công nhận là Người phụ nữ xứng đáng được tôn vinh trên toàn quốc. Tổ chức từ thiện của cô sau đó nhận được khoản tài trợ 25.000 đô la từ L'Oréal Paris nhân danh cô. Tại Canada, mười Phụ nữ xứng đáng xuất sắc được chọn từ các đề cử để nhận tổng số tiền tài trợ từ thiện trị giá 110.000 đô la từ L’Oréal Paris. Ngoài việc nhận được hỗ trợ quảng bá cho các tổ chức từ thiện của họ, mỗi Người được vinh danh sẽ tham gia Cộng đồng Phụ nữ Giá trị, một nền tảng quốc gia để hỗ trợ và thúc đẩy sự nghiệp của họ, chia sẻ thông tin, mạng lưới và giúp lan tỏa tinh thần thiện nguyện trên khắp đất nước. 140 Phụ nữ của Giá trị đã được vinh danh kể từ khi chương trình khởi động, tại Hoa Kỳ.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cacdu-an-cua-loreal-paris" }
Brand Section Local Initiatives Image 2

Giúp mọi người cải thiện hạnh phúc của họ trong sự cách ly xã hội

Trong khi cần thiết, các biện pháp kiểm dịch được áp dụng ở nhiều quốc gia đã dẫn đến việc nhiều người bị cô lập. L’Oréal Paris đã sát cánh cùng các cộng đồng nơi chúng tôi làm việc trong suốt thời gian qua, thực hiện nhiều sáng kiến đoàn kết để hỗ trợ họ. Ví dụ: các chuyên gia của chúng tôi đã chia sẻ lời khuyên làm đẹp qua Instagram và Facebook, giúp những người theo dõi chúng tôi chăm sóc bản thân và tăng cường sức khỏe bằng các hướng dẫn trang điểm, hướng dẫn hấp tóc tại nhà và quy trình chăm sóc da. Là một phần trong các nỗ lực từ thiện của mình, L’Oréal Men Expert đã hỗ trợ chương trình ALEC (Hỏi, Lắng nghe, Khuyến khích hành động, Kiểm tra) sức khỏe tâm thần và phòng chống tự tử mới của Movember. Điều này đặc biệt quan trọng vào thời điểm những người đàn ông bị cô lập dễ bị lo lắng, trầm cảm và có ý định tự tử.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cacdu-an-cua-loreal-paris" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/cacdu-an-cua-loreal-paris", "name": "cacdu an cua loreal paris" } } ] }