3(Các) Kết quả

Loại sản phẩm
 • 63df0bb8-2677-42f2-a48a-d4d9a37e1a30
 • Dầu gội
 • Dầu dưỡng tóc
 • Dầu xả
Concern
 • Tóc hư tổn
 • Tóc yếu
 • Tóc Khô
 • Tóc đứt gãy
 • Rụng tóc
 • c2602643-14d8-4028-a3a6-4e999865bd81
 • Tóc chẻ ngọn
 • Tóc thưa
Dòng sản phẩm
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/cham-soc-nhuom-toc", "name": "Chăm Sóc và Nhuộm Tóc" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/cham-soc-nhuom-toc/cham-soc-toc", "name": "Chăm sóc tóc" } } ] }