BECAUSE YOU’RE WORTH IT Trong tháng dành riêng cho lòng tự trọng này, người phát ngôn của chúng tôi có một số bài học tin tức đáng giá cho bạn.

Trong 50 năm, L'Oréal Paris đã đưa ra thông điệp mang lại rất nhiều điều tốt đẹp và rằng mỗi chúng ta có thể và phải tự làm ra: "Bởi vì tôi xứng đáng". Tháng Hai dành riêng cho lòng tự trọng. Còn cơ hội nào tốt hơn để nói lên tiếng nói của những người phụ nữ và đàn ông, những người đằng sau thành công của họ luôn che giấu những điểm yếu, nhưng trên hết là điểm mạnh. Trong mỗi video này, những người phát ngôn này đưa ra lời khai cá nhân của họ và để trần. Bởi vì dù họ có xuất thân như thế nào, xuất thân, tuổi tác và thành công của họ ra sao, thì sự thật luôn chiến thắng: vâng, mỗi người trong số họ, mỗi chúng ta, chúng ta đều xứng đáng.