4(Các) Kết quả

Loại sản phẩm
  • 63df0bb8-2677-42f2-a48a-d4d9a37e1a30
  • Dầu gội
  • Dầu dưỡng tóc
  • Dầu xả
Concern
Dòng sản phẩm
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/cham-soc-nhuom-toc", "name": "Chăm Sóc và Nhuộm Tóc" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/cham-soc-nhuom-toc/cham-soc-toc", "name": "Chăm sóc tóc" } } ] }