Công cụ Trải nghiệm Làm đẹp Thực tế ảo

L’Oreal Paris xin giới thiệu công nghệ vượt trội hoàn toàn mới, giúp bạn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho mình: Sử dụng máy ảnh ở điện thoại hoặc máy tính của bạn để xem trước hơn 100 kiểu trang điểm và màu tóc bằng các công cụ trải nghiệm thực tế mới được nâng cấp của chúng tôi. Nhận được quy trình chăm sóc da phù hợp từ công cụ phân tích da trực tuyến mới của chúng tôi, Skin Genius — phát triển nhờ AI và được hỗ trợ bởi các bác sĩ da liễu. Hãy bắt đầu thử nghiệm ngay bây giờ và tìm ra sản phẩm tốt nhất cho bạn.

Khoa học đằng sau Skin Genius

TÌM HIỂU THÊM

 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/virtual-beauty-tool" }

Công nghệ đằng sau Trải nghiệm trang điểm thực tế ảo

TÌM HIỂU THÊM

 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/virtual-beauty-tool" }

Công nghệ đằng sau Trải nghiệm trang thực tế ảo với màu tóc

TÌM HIỂU THÊM

 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/virtual-beauty-tool" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/cong-cu-thuc-te-ao", "name": "Cong cu lam dep thuc te ao" } } ] }