Chính sách Cookie

  
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }
* Cookie là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của khách hàng (máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động) khi khách hàng truy cập Internet, bao gồm cả các trang web của Tập đoàn L’Oreal. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây: http://www.aboutcookies.org.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }
Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cài đặt của trình duyệt liên quan đến việc kích hoạt hoặc hủy kích hoạt cookie. Vui lòng tham khảo Chức năng Trợ giúp của trình duyệt của bạn nếu cần.
Nhiều Cookie được sử dụng để nâng cao khả năng sử dụng và chức năng của các trang web/ ứng dụng; do đó việc vô hiệu hóa các cookie có thể hạn chế bạn sử dụng một số phần nhất định của trang web/ ứng dụng như liệt kê chi tiết trong bảng các loại cookie. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }
Vai trò:
Cần thiết để trang web hoạt động. Chúng thường chỉ được cài đặt để đáp ứng với các hành động của bạn - tương ứng với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn bảo mật của bạn, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu.

Tên của Cookie
OptanonConsent, 
OptanonAlertBoxClosed, 
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
 
Điều gì xảy ra nếu tôi không kích hoạt chúng?
Không thể hủy kích hoạt các cookie này.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }
Vai trò:
Để cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa.
Chúng có thể được cài đặt bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình. 

Tên của Cookie

lo.v.liveperson.net: LPSessionID, LPVisitorID, LPSID-nnnnnnnn, LPCKEY-nnnnn, LPVID
where-to-buy.co: __utmz, __utmt_UA-nnnnnnnn, __utmb, __utmc, __utma 
 
Điều gì xảy ra nếu tôi không kích hoạt chúng?
Một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động bình thường. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }

Vai trò:
Cookie phiên cho phép trang web bạn đang truy cập theo dõi quá trình di chuyển của bạn từ trang này sang trang khác để bạn không bị yêu cầu cung cấp cùng thông tin mà bạn đã cung cấp cho trang web.
Chúng sẽ bị xóa tự động khi bạn đóng trình duyệt của mình. 

Tên của Cookie
ASP.NET_SessionId 

Điều gì xảy ra nếu tôi không kích hoạt chúng?
Mỗi khi bạn mở một trang web mới, máy chủ lưu trữ trang đó sẽ coi bạn như một khách truy cập hoàn toàn mới. 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }
Vai trò:
Để chia sẻ nội dung của chúng tôi với bạn bè và mạng lưới của bạn thông qua một loạt các dịch vụ truyền thông xã hội mà chúng tôi đã thêm vào trang web 
Để tham gia / thích các trang của chúng tôi bằng các công cụ truyền thông xã hội đó. 
Chúng có khả năng theo dõi trình duyệt của bạn trên các trang web khác và xây dựng hồ sơ sở thích của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nội dung và thông điệp bạn thấy trên các trang web khác mà bạn truy cập. 

Tên của Cookie

cdn.syndication.twimg.com: lang 
Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các chính sách mạng xã hội này:
Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies
Google + http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
Twitter https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter
Pinterest https://about.pinterest.com/en/terms-service 
 
Điều gì xảy ra nếu tôi không kích hoạt chúng?
Bạn có thể không sử dụng hoặc xem được các công cụ chia sẻ này và tham gia / thích các trang của chúng tôi bằng các công cụ truyền thông xã hội đó. 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }

Vai trò:
Để cho phép các đối tác quảng cáo của chúng tôi xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các trang khác.
Chúng hoạt động bằng cách xác định duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn.

Tên của Cookie
icxid
facebook.com: datr, x-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID, HSID, demographics, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, APISID, SSID, LOGIN_INFO, YSC, SAPISID
twitter.com: auth_token, twll, lang, __utmz, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on, __utmb,  

Điều gì xảy ra nếu tôi không kích hoạt chúng?
Bạn vẫn sẽ nhận được quảng cáo trên các trang web đối tác của chúng tôi nhưng nó sẽ không bị mục tiêu hóa.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }

Vai trò:
Họ thu thập dữ liệu để hiển thị cho bạn các quảng cáo đã được cá nhân hóa. Chúng cũng cho phép giới hạn số lượng tin nhắn mà bạn sẽ bị tiếp cận. Những cookie này cũng cho phép chúng tôi đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo, chẳng hạn như các Trang web đã truy cập trước đó của chúng tôi.

Điều gì xảy ra nếu tôi không kích hoạt chúng?
• Bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các tin nhắn quảng cáo đến từ chúng tôi. Bạn có thể không được hưởng lợi từ các ưu đãi dành riêng cho thành viên của chúng tôi.
• Hoặc, nội dung quảng cáo sẽ không được cá nhân hóa. Khi đó bạn sẽ có một gợi ý kém hấp dẫn hơn đối với mình.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }

Vai trò:
Để tính số lượt truy cập trang và nguồn lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web bằng cách sử dụng dịch vụ do Google Analytics cung cấp. 

Tên của Cookie
_dc_gtm_UA-74428248-1, _dc_gtm_UA-22588495-1
google.co.uk: SAPISID, HSID, SID, PREF, NID, SSID, APISID 

Điều gì xảy ra nếu tôi không kích hoạt chúng?
Chúng tôi sẽ không thể theo dõi và đo lường hiệu suất trang web của mình, điều này có thể dẫn đến việc cung cấp trải nghiệm chất lượng thấp hơn.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }

Vai trò:
Để đếm lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web của chúng tôi. Để biết trang nào phổ biến nhất và ít phổ biến nhất và xem cách khách truy cập di chuyển xung quanh trang web.

Tên của Cookie
lpTestCookiennnnnnnn, 
__olapicU,
  _ga
lpcdn.lpsnmedia.net: lpTestCookiennnnnnnn
switchthelook.com: __utmc, __utmz, __utma, __utmt, __utmb 

Điều gì xảy ra nếu tôi không kích hoạt chúng?
Chúng tôi sẽ không biết khi nào bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và sẽ không thể theo dõi hiệu suất của trang web đó, điều này có thể dẫn đến việc cung cấp trải nghiệm chất lượng thấp hơn. 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/cookie-table", "name": "Chính sách Cookie" } } ] }