Dự án Stand Up

L’Oréal Paris trao quyền cho nam giới và phụ nữ ở khắp mọi nơi để chống lại nạn quấy rối trên đường phố thông qua chương trình Stand Up.

Stand Up là gì?

Stand Up là một chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức, được phát triển bởi L’Oréal Paris với sự hợp tác của tổ chức NGO Hollaback !. Chương trình cung cấp một phương pháp đã được chứng minh - 5D’s - để giúp cả nam giới và phụ nữ can thiệp một cách an toàn nếu họ chứng kiến hoặc trải qua hành vi quấy rối trên đường phố.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/duan-stand-up" }

Tại sao chúng tôi thực hiện STAND UP?

Theo một nghiên cứu của IPSOS được thực hiện vào năm 2019 về bình đẳng giới, quấy rối tình dục trong không gian công cộng được xác định là vấn đề quan trọng nhất mà phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới phải đối mặt.

 

Thật vậy, quấy rối đường phố cướp đi phẩm giá, cảm giác an toàn và cảm giác về giá trị bản thân của phụ nữ, điều này đi ngược lại tất cả những gì L’Oréal Paris đại diện cho. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng tôi là đứng lên và giúp chống lại vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi này.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/duan-stand-up" }

 

 

Cam kết của chúng tôi

Trong một thế kỷ qua, L’Oréal Paris đã cam kết trao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy sự tự tin của họ và giúp họ nhận ra giá trị của mình.

 

Thông qua chương trình Stand Up quốc tế của mình, chúng tôi sẵn sàng đóng góp để tạo ra một nền văn hóa và cộng đồng tôn trọng, phẩm giá và giá trị, bằng cách trao quyền cho hơn 1 triệu người bằng phương pháp luận của 5D.

 

Với chuyên gia NGO Hollaback! và các đối tác từ thiện tại địa phương, chúng tôi sẽ tiến hành các buổi đào tạo trực tiếp và thực hiện hành động bằng cách tham gia các sự kiện liên quan trong năm như Ngày Quốc tế Phụ nữ (8 tháng 3) và Tuần lễ Quốc tế Chống Quấy rối Đường phố (19 - 25 tháng 4)

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/duan-stand-up" }

Đối tác Stand Up toàn cầu của chúng tôi

L’Oréal Paris đã thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu với Hollaback !, một tổ chức phi chính phủ và chuyên gia về quấy rối đường phố. Phương pháp can thiệp của họ dựa trên 5 D’s đã được chứng minh là hiệu quả, làm giảm 17% bạo lực tình dục trong các cơ sở của Mỹ. Để biết thêm thông tin về chúng, hãy truy cập https://www.ihollaback.org/

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/duan-stand-up" }
Brand Section StandUp Hero Hollaback Logo 2

Stand up - Đứng lên cùng chúng tôi!

Tham gia cộng đồng Stand Up ngay bây giờ và giúp chúng tôi chống lại nạn quấy rối trên đường phố bằng cách tham gia vào chương trình đào tạo kỹ thuật số của chúng tôi tại đây. Trong đó, bạn sẽ học được năm cách khác nhau để can thiệp một cách an toàn nếu bạn chứng kiến hoặc trải qua hành vi quấy rối trên đường phố. Hãy tham gia chương trình đào tạo và trở thành Người đứng ngoài cuộc ngay hôm nay.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/duan-stand-up" }

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (BẰNG TIẾNG ANH)

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/duan-stand-up" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/duan-stand-up", "name": "duan-stand-up" } } ] }