Gel khử trùng tay cho Bệnh viện và Trung tâm chăm sóc - L’Oréal Paris

Tìm hiểu thêm về cách L’Oréal Paris đang chiến đấu chống lại virus corona bằng cách sản xuất 2 triệu chất khử trùng tay cho các bệnh viện và nhà hưu trí.

Gel khử trùng tay của L’Oréal Paris trong cuộc chiến chống lại Covid-19

2 triệu chất khử trùng tay cho bệnh viện và trung tâm chăm sóc

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/su-doan-ket-truoc-covid" }
Brand Section Our Solidarity During Covid Crisis Image 1

“Trong những thời điểm khó khăn này, L’Oréal Paris muốn đóng vai trò của mình trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Để hỗ trợ các cơ quan y tế và hàng nghìn người làm việc ở tuyến đầu, thương hiệu của chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất nước rửa tay và sẽ duy trì hoạt động cho đến khi đại dịch kết thúc ”.

Delphine Viguier-Hovasse, Chủ tịch Thương hiệu Toàn cầu của L’Oréal Paris

Các biện pháp chống lại tình trạng thiếu nước rửa tay

Khi virus lây lan trên toàn cầu, đã có sự thiếu hụt đáng báo động về chất khử trùng tay, một sản phẩm thiết yếu trong cuộc chiến chống lại Covid-19. L’Oréal Paris đã đáp lại bằng cách yêu cầu các nhà máy mỹ phẩm của mình sản xuất nước rửa tay miễn phí cho những người làm việc không mệt mỏi trên chiến tuyến để kiềm chế đại dịch này.

 

2 triệu chai gel rửa tay có cồn hydro Vào ngày 5 tháng 4, L’Oréal Paris đã giao những chai gel rửa tay có cồn hydro y tế đầu tiên đến các bệnh viện. Kể từ đó, thương hiệu đã cung cấp 2 triệu chai, có hai định dạng: chai 400 ml được thiết kế cho bệnh viện và chai 125 ml dành cho các nhà hưu trí.

 

Sản xuất nước rửa tay cho đến khi đại dịch kết thúc

L’Oréal Paris sẽ tiếp tục sản xuất nước rửa tay cho đến khi đại dịch kết thúc. Đọc thêm trên trang Phản hồi của Tập đoàn L’Oréal đối với Covid-19

 

#Lorealparisfamily Ở nhà và giữ an toàn.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/su-doan-ket-truoc-covid" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/su-doan-ket-truoc-covid", "name": "Su doan ket truoc Covid" } } ] }