Lesson of worth 8 - Camila Cabello: Hãy xem video này và quyết định giọng nói bạn sẽ nghe.

Bạn luôn luôn có một sự lựa chọn. Sự lựa chọn để tin vào giọng nói tiêu cực nhỏ bé đó cho bạn biết rằng bạn không có khả năng. Hoặc lắng nghe giọng nói tích cực đó nói với bạn rằng bất cứ điều gì cũng có thể làm được, miễn là bạn tin vào chính mình. Camilla Cabello có thể khiến tiếng nói tích cực đó vang vọng trong bạn. Hãy xem video của cô ấy và xem bạn xứng đáng như thế nào nếu bạn quyết định lắng nghe tiếng nói khích lệ bạn, người tin tưởng vào bạn.

Camila Cabello

“ Hãy nhớ rằng sự tiêu cực là không đáng có. ”

- Camila Cabello