Lesson of worth 7 - Helen Mirren: Vì bạn xứng đáng. Những từ đó là căn bản vì chúng ta vẫn cần chúng. Cũng giống như video này.

Tôi xứng đáng. Nó là điều cơ bản phải không? Vâng, đúng vậy. Bởi vì sự thật là lẽ đương nhiên. Dù bạn nghĩ, dù bạn là ai, hãy chiến đấu vì những gì bạn tin tưởng. Đó là cách duy nhất để trở thành chính mình, cho dù bạn là đàn ông, đàn bà, già hay trẻ. Mọi người im đi. Là chính mình. Bởi vi bạn đang được như vậy. Và chúng tôi cần bạn, ý kiến của bạn, giá trị của bạn, để tạo ra sự khác biệt. Bạn xứng đáng nó. Cuộc hành trình của Helen Mirren cũng giống như cuộc hành trình của bạn. Xem video của cô ấy.

Helen Mirren

“ Ngoài chủng tộc, cơ thể, giới tính, tuổi tác của mình, tôi có rất nhiều giá trị khác. ”

- Helen Mirren