Lesson of worth- Kate Winslet: Nếu bạn cũng nghĩ rằng bạn không chỉ là hình ảnh mà bạn miêu tả, thì video này là dành cho bạn.

Bạn nghĩ rằng thật dễ dàng để nói "Tôi xứng đáng" khi bạn là một ngôi sao? Không hơn cho bạn. Bạn chỉ cần nhìn lại bản thân như hiện tại, không cần trang điểm, ngay bây giờ, và chấp nhận rằng bạn xinh đẹp, rằng bạn là một phần của thế giới, với những phẩm chất và lỗi lầm của bạn. Khi bạn già đi, bạn vẫn là chính mình. Nói dễ hơn làm? Có lẽ. Chỉ cần xem video của Kate và khám phá qua cô ấy rằng bạn cũng giống như cô ấy. Đúng. Bạn xứng đáng với nó. Nói đi. Xem video. Và nói lại lần nữa, to hơn.

Kate Winslet

“ Có lẽ khi tất cả chúng ta bước đến thế giới, chúng ta có thể xuất hiện bên cạnh nhau mà không cần phán xét. ”

- Kate Winslet