Lesson Of Worth 5 - Nikolaj Coster Waldau: Dù bạn là nam hay nữ, ai cũng nên xem video này.

Nhiều người đàn ông đã được nói rằng họ đáng giá. Nhưng ngay cả khi nói điều này cũng chứng minh điều ngược lại. Đàn ông chỉ đáng giá nếu họ đấu tranh để phụ nữ được đối xử như họ. Điều quan trọng là không phải nói, với tư cách là một người đàn ông: Tôi xứng đáng. Điều quan trọng cuối cùng là có thể nói: đàn ông, đàn bà, chúng ta đều xứng đáng. Tất cả chúng ta. Và đây là một người đàn ông nói với bạn điều này. Chỉ vì lý do đó, thật đáng xem video của anh ấy.

Nicolaj Coster Waldau

“ Chúng ta xứng đáng khi chúng ta nhận ra rằng bình đẳng không phải là sự hy sinh, nó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. ”

- Nicolaj Coster Waldau