Bài học đáng giá 3 - Eva Longoria: Bạn có thể sẽ nhận ra chính mình trong video này.

Bạn không phải là người có nước da quá đen, tóc quá đen, mắt quá đen. Bạn là người chỉ cần nghe nói là bạn đã thuộc về nhân loại. Người khác nhìn bạn như thế nào không quan trọng, miễn là bạn biết mình là ai. Chuyển thông điệp này đến những người bạn biết, những người cảm thấy không chắc chắn hoặc không an toàn về điều gì đó. Chỉ cần nói với họ: bạn xứng đáng. Và gửi cho họ video của Eva, cô ấy có hết lời để nói.

Eva Longoria

“ "Vì bạn xứng đáng”, câu nói có thể thay đổi buổi chiều của ai đó, và cũng có thể thay đổi cuộc đời của họ. ”

- Eva Longoria