Lesson of worth 14 - Leila Bekhti: Bạn là một người tốt. Nếu nghi ngờ, hãy xem video này.

Nghi ngờ là một phần của chúng tôi. Nó là như vậy. Họ không nên ngăn cản chúng tôi tiến về phía trước. Đúng vậy, chúng ta có quyền cười ngay cả khi nó không hài hước. Đúng vậy, chúng ta có quyền ăn những gì chúng ta muốn ngay cả khi nó không có lợi cho sức khỏe. Có không ít ước muốn cao quý hơn những người khác. Chúng ta là chúng ta là ai. Đó là những gì làm cho chúng tôi độc nhất. Đó là những gì làm cho chúng tôi trở thành những người đáng giá. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn phải xem video này.

Leila Bekhti

“ Tôi sẽ luôn nghi ngờ. Nhưng tôi không thể để điều đó làm trùng bước mình. "Vì tôi xứng đáng"

- Leila Bekhti