Lesson of worth 12 - H.E.R .: Nếu bạn muốn trở thành người dẫn dắt câu chuyện của mình, hãy xem video này.

Sự hoàn hảo không phải là sự thật. Bạn là sự thật. Vì vậy, đừng lắng nghe tiếng nói trong đầu khi trái tim bạn đang nói. Il phải cho bạn biết những thông điệp thực sự. Những cái sâu bên trong bạn. Những thứ xác định bạn. Chỉ họ mới biết sự thật: bạn xứng đáng. Hãy xem video này, đây được cho là một trong những bài hát hay nhất của H.E.R. Cô ấy không hát nó, cô ấy hét nó. Cho bạn.

H.E.R.

“ Giá trị của bạn không được xác định bởi độ to của túi tiền của bạn, mà là vẻ đẹp tâm hồn của bạn. ”

- H.E.R.