Lesson of worth 10 - Andie MacDowell: Video này sẽ giúp bạn vượt qua rất nhiều điều.

Không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng vượt qua mọi thứ. Để trở lại từ xa. Để đi ai biết ở đâu. Chỉ có một sự thật duy nhất giúp bạn tiến về phía trước, luôn luôn là: Tôi xứng đáng. Những từ này là chìa khóa. Không ai có thể nói trước ngày mai sẽ mang lại điều gì. Nhưng hãy nhấp vào và nghe tin nhắn của Andie. Và rồi ngày mai của bạn sẽ đến với thông điệp này sẽ giúp ích cho bạn, bất kể thế nào: bạn xứng đáng.

Andie MacDowell

“ Một điều tôi biết chắc chắn là bất cứ điều gì xảy ra, tôi đều xứng đáng. ”

- Andie MacDowell