Lesson of worth n°1 - Viola Davis: Hít thở sâu và lắng nghe thông điệp của Viola Davis.

Bất kể người ta nói gì về bạn. Không cần biết bạn nghĩ gì về bản thân. Hít thở sâu và lặp lại thật to ba từ này chỉ có một sự thật về bạn: TÔI. XỨNG. ĐÁNG. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục bạn, hãy xem video của Viola Davis.

Viola Davis

“ Có giá trị trong mỗi và tất cả mọi người trong chúng ta, bao gồm cả bạn. ”

- Viola Davis