Khoa học làm đẹp

Tuy nhiên, bạn có thể biết đến L’Oréal Paris - sản phẩm của chúng tôi mà bạn thấy trên kệ, quảng cáo của chúng tôi, đại sứ của chúng tôi - chúng tôi muốn cho bạn thấy Khoa học làm đẹp - The other side của thương hiệu chúng tôi. Chúng tôi tự hào về đạo đức, thành phần và sự an toàn của các sản phẩm của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi hiểu nhiệm vụ của mình là phải có tác động tích cực đến cộng đồng. Thông qua nhiều mối quan hệ đối tác và cam kết bền vững, chúng tôi cam kết thúc đẩy tác động tích cực. Bởi vì khi chúng tôi nói, "Vì Bạn xứng đáng", chúng tôi thực sự có ý đó.

Các sáng kiến ​của chúng tôi

Cho dù đó là lập trường chống quấy rối đường phố, ủng hộ thanh niên tự tin và giá trị bản thân hay nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần, chúng tôi đều đang cố gắng thúc đẩy thay đổi tích cực. Khám phá một số sáng kiến thương hiệu của chúng tôi để tìm hiểu thêm.