Bài học giá trị thứ 4 - Aja Naomi King: Video này sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về chính mình.

Sự thể hiện trong những hình ảnh mà chúng ta tiếp xúc đóng một vai trò rất lớn trong cách chúng ta nhìn nhận bản thân. Nhưng làm thế nào chúng ta bắt đầu xác định giá trị của mình. Bạn là con người của bạn, với sự khác biệt của bạn, đặc điểm của bạn, đặc điểm của bạn. Những gì bạn là một sự giàu có làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Và bạn biết những gì? Bạn xứng đáng nó. Bạn không chắc chắn về điều đó? Hãy cùng xem video của Aja.

Aja Naomi King

“Ngay khi tôi nói "Tôi xứng đáng", tôi biết điều đó sẽ tác động đến ai đó. ”

- Aja Naomi King