Chúng tôi cam kết vì quyền lợi động vật

L’Oréal đã cam kết hướng tới một thế giới không thử nghiệm trên động vật trong hơn 30 năm.

L’Oréal không thử nghiệm bất kỳ sản phẩm hoặc thành phần nào của mình trên động vật. Chúng tôi đã đi đầu trong các phương pháp thử nghiệm thay thế trong hơn 30 năm.

Sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng luôn là ưu tiên tuyệt đối của L’Oréal.

Cũng như sự hỗ trợ của phúc lợi động vật.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }
The Other Side Our Ethics Image 1

Câu hỏi về thử nghiệm động vật đã được đưa ra bởi xã hội dân sự hoặc trong khuôn khổ pháp lý vào những năm 2000. Trước thời điểm đó, L’Oréal đã phát triển các phương pháp thay thế dựa trên một công nghệ độc đáo: tái tạo da người, tiếp theo là các loại cấu trúc khác như giác mạc hoặc các niêm mạc khác.

Là người tiên phong thực sự, L’Oréal đã tái tạo lại các mô hình da người trong các phòng thí nghiệm từ năm 1979. Sau đó, các phương pháp này đã được các Cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các công cụ khác được tạo ra cho phép xây dựng các chiến lược tích hợp xác thực về đánh giá an toàn như một giải pháp thay thế cho động vật. Vào năm 1989, L’Oréal đã hoàn toàn ngừng thử nghiệm các sản phẩm của mình trên động vật, do đó 14 năm trước khi quy định bắt buộc.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Xem câu trả lời của chúng tôi ở dưới mỗi câu
Câu hỏi
1

L’Oréal có thử nghiệm trên động vật không?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }

L’Oréal không thử nghiệm bất kỳ sản phẩm nào của mình hoặc bất kỳ thành phần nào của nó trên động vật. Nó đã đi đầu trong các phương pháp thay thế trong hơn 30 năm. Vào năm 1989, L’Oréal đã hoàn toàn ngừng thử nghiệm các sản phẩm của mình trên động vật, do đó 14 năm trước khi quy định bắt buộc.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }
Câu hỏi
2

L’Oréal đã phát triển những phương pháp thay thế nào để thử nghiệm trên động vật?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }

Kể từ năm 1979, L’Oréal đã tái tạo lại các mô hình da người trong các phòng thí nghiệm để xây dựng các thử nghiệm an toàn trong ống nghiệm không liên quan đến động vật. Do đó, Tập đoàn đã đi đầu trong các phương pháp thay thế để đánh giá an toàn. Kể từ đó, L’Oréal đã mở các trung tâm Episkin * tại Lyon (Pháp), Thượng Hải (Trung Quốc) và Rio (Brazil), nơi sản xuất da tái tạo. Bên cạnh các mô hình da được tái tạo, L’Oréal có một bộ công cụ lớn như một phần của đánh giá dự đoán, không liên quan đến động vật, chẳng hạn như mô hình phân tử, hệ thống độc chất học chuyên gia, kỹ thuật hình ảnh và nhiều công cụ khác.

Để tìm hiểu thêm về đánh giá dự đoán, hãy nhấp vào đây.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }
Câu hỏi
3

Nếu bạn không thử nghiệm sản phẩm trên động vật, tại sao L’Oréal vẫn nằm trong danh sách các công ty của PETA?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }

L’Oréal không thử nghiệm bất kỳ sản phẩm hoặc thành phần nào của mình trên động vật. Tuy nhiên, vì sản phẩm của chúng tôi được bán ở Trung Quốc, L’Oréal vẫn nằm trong danh sách các công ty thử nghiệm trên động vật của PETA. Tại Trung Quốc, các cơ quan y tế vẫn yêu cầu và thực hiện thử nghiệm trên động vật đối với một số sản phẩm nhất định.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }
Câu hỏi
4

Vậy tại sao bạn vẫn có mặt ở Trung Quốc?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }

Bằng cách có mặt tại Trung Quốc, L’Oréal có thể giúp quy định về thử nghiệm trên động vật tiến triển. L’Oréal là công ty tích cực nhất làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc để tiến tới việc chấm dứt hoàn toàn việc thử nghiệm trên động vật. Do đó, phần lớn các sản phẩm chúng tôi bán ở Trung Quốc không còn được thử nghiệm trên động vật.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }
Câu hỏi
5

L’Oréal đang thực hiện những hành động nào để chấm dứt việc thử nghiệm trên động vật ở Trung Quốc?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }

Trong hơn 10 năm, L’Oréal đã cam kết làm việc cùng với các nhà chức trách và nhà khoa học Trung Quốc để có các phương pháp thử nghiệm thay thế được công nhận và cho phép quy định về mỹ phẩm phát triển theo hướng chấm dứt hoàn toàn và hoàn toàn việc thử nghiệm trên động vật. Vì vậy, ngày nay phần lớn các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất và bán ở Trung Quốc được gọi là “không có chức năng” (không có bất kỳ hoạt tính sinh học nào) không còn được thử nghiệm trên động vật nữa. “Các sản phẩm không có chức năng này bao gồm chăm sóc da, trang điểm và dầu gội đầu. Chúng tôi đã mở một Trung tâm Episkin * ở Thượng Hải vào năm 2014 cho phép chúng tôi sản xuất da phục hình. Những tấm da này được sử dụng cho các thử nghiệm an toàn trong ống nghiệm không liên quan đến động vật và được cung cấp cho các cơ quan chức năng Trung Quốc.

 

* Episkin là một mô hình da người được tái tạo

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }

L’Oréal không thử nghiệm bất kỳ sản phẩm hoặc thành phần nào của mình trên động vật và luôn đi đầu trong các phương pháp thay thế.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }

Tuy nhiên, một số cơ quan y tế nhất định có thể quyết định tự mình tiến hành thử nghiệm trên động vật đối với một số sản phẩm mỹ phẩm nhất định, như trường hợp ở Trung Quốc vẫn xảy ra. L’Oréal là công ty tích cực nhất làm việc với các nhà chức trách và nhà khoa học Trung Quốc trong 10 năm qua để có các phương pháp thử nghiệm thay thế được công nhận và cho phép quy định mỹ phẩm phát triển theo hướng loại bỏ hoàn toàn và dứt điểm việc thử nghiệm trên động vật.

 

Kể từ năm 2015, phần lớn các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất và bán ở Trung Quốc, giống như tất cả các sản phẩm chăm sóc da không có chức năng (không có bất kỳ hoạt tính sinh học nào) của chúng tôi, không còn được thử nghiệm trên động vật nữa.

 

Từ những năm 1980, L’Oréal đã tin rằng tương lai của đánh giá an toàn phụ thuộc vào việc phát triển các chiến lược “dự đoán” thay thế để kết thúc thử nghiệm trên động vật. Cách tiếp cận này đã được xây dựng nhờ vào tiến bộ khoa học đáng kể đạt được trong các lĩnh vực mô hình da tái tạo ở người, mô hình phân tử và xử lý dữ liệu hiệu suất cao. Đã hai mươi bảy năm kể từ khi các nhà khoa học chuyên gia hàng đầu của chúng tôi tạo ra lớp biểu bì tái tạo đầu tiên của con người: một cuộc cách mạng quốc tế! Điều này có nghĩa là thử nghiệm trên động vật có thể bị dừng ngay sau năm 1989, 14 năm trước khi nó được yêu cầu về mặt pháp lý và không làm cho sản phẩm của chúng tôi kém an toàn hơn. Các mô hình đánh giá dự báo và thay thế của chúng tôi được cộng đồng khoa học quốc tế ủng hộ là “độc chất học của thế kỷ 21”.

Nó cho thấy nỗ lực và chuyên môn của các phòng thí nghiệm của chúng tôi, đồng thời thúc đẩy những đổi mới của chúng tôi

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }
The Other Side Our Ethics Image 2

Kỹ thuật mô là sản xuất mô người được tái tạo và những mô khác như màng nhầy da hoặc giác mạc. L'Oréal sử dụng kỹ thuật tiên tiến này để kiểm tra tác động của các phân tử mới và dự đoán một cách khoa học tác dụng có lợi của chúng (lọc tia nắng mặt trời, chống lão hóa da, v.v.) hoặc tác động có hại (kích ứng, dị ứng, rối loạn hệ thống hormone, v.v.) .

Có nhiều mô hình da tái tạo khác nhau. Chúng có thể được sử dụng để kiểm tra các phân tử thành phần hoạt tính, hoặc đơn lẻ hoặc bằng cách liên kết chúng với nhau. L’Oréal sử dụng các mô hình này để hiểu cách các phân tử sẽ phản ứng trên một số loại da nhất định và do đó dự đoán hiệu quả của nó ngay cả trước khi các phân tử được tích hợp vào công thức cuối cùng của một sản phẩm mỹ phẩm.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/the-other-side-loreal-paris", "name": "The Other Side Loreal Paris" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.com.vn/dao-duc-kinh-doanh", "name": "Dao duc kinh doanh" } } ] }