Son mịn mượt dưỡng môi Color Riche Satin

Son mịn mượt cao cấp Color Riche Satin với công thức 50% thành phần dưỡng chiết xuất từ tinh dầu cao cấp. Thiết kế vỏ ánh kim sang trọng, tinh tế. Xem ngay!

1(Các) Kết quả
Loại sản phẩm
Dòng sản phẩm