Phấn phủ True Match Super Blendable

Khám phá Phấn phủ mịn nhẹ dưỡng da True Match Super Blendable của L'Oreal Paris.

1(Các) Kết quả
Loại sản phẩm
Gợi ý làm đẹp
Độ che phủ
Dòng sản phẩm
Màu mong muốn