Đóng

Current site: website_MasterVN
Database: web
Content start path: /sitecore/content/MasterVN
Home node: /sitecore/content/MasterVN/home
Language: Vietnamese (Vietnam) : Tiếng Việt (Việt Nam)
Index : mastervn_web_index
InstanceInfo configuration: Complete
InstanceInfo site: Complete;
LOREAL PARIS MAU-NHUOM-TOC-PHU-BACMÀU NHUỘM TÓC PHỦ BẠC

Phủ bạc 100%, Bảo vệ da đầu và dưỡng tóc gấp 3 lần với công thức dưỡng tóc cả trước, trong và sau khi nhuộm từ L'Oréal Paris.

Sản Phẩm mới

Phủ bạc

#message

Bạn muốn rời khỏi trang này? Bạn chưa lưu sửa đổi của mình.

Thêm chi tiết